In mijn loopbaan ervaar ik dat netwerken heel belangrijk is om van waarde te zijn en te blijven in werk én leven. In de zoektocht naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt gaat het niet alleen om wie je bent, wat je kan en wat je wil, maar ook om wie je kent. Je leert mensen kennen door te netwerken en hieronder ontvang je 6 tips voor netwerken.

Netwerken als instrument om doelen te bereiken

Laat ik allereerst even stilstaan bij wat ik versta onder netwerken. Netwerken is het voortdurend investeren in relaties met als doel van betekenis te willen zijn voor elkaar. In het woord netwerken zit niet voor niets het woord werken, dus iets waar je dagelijks aan werkt. Weet wat je komt brengen en waarop je kunt vertrouwen om je doelen te bereiken. Je stelt je hulpvraag in de hoop dat de ander iets voor jou kan betekenen. En het lijkt zo simpel, maar we stellen pas een hulpvraag als er in de relatie vertrouwen onder ligt. Netwerken komt van twee kanten, waarbij ieder zich bewust is wat hij of zij de ander kan bieden. Dat kan door kennis, informatie en contacten met elkaar te delen of door iemand om een gunst te vragen. 

Nou blijkt dat naarmate de ander jouw toegevoegde waarde ervaart, ook de gunfactor groeit om iets voor jou te willen betekenen. En bij gunnen hoort wederkerigheid en dat begint met geven. In een netwerkgesprek laat zich dat vertalen door de manier waarop jij je verhaal vertelt, met overtuiging, vanuit het hart, waardoor je de ander weet te raken. Met overtuiging bedoel ik dat je jezelf bent en dat je laat zien waarvoor je staat. Hierdoor maak je de ander nieuwsgierig en ben je minder bezig jezelf te verkopen. De basis om samen kansen te creëren.

Netwerken begint dus met jezelf op de kaart te zetten en je zichtbaar te maken voor anderen

Een relatie komt tot stand door erin te investeren door herhaald contact. Dat kan ook online op social media, waardoor de ander je posts kan lezen, of door een afspraak te maken voor een video call. Natuurlijk gaat er niets boven live contact waarin je elkaar kan zien en (beter) kan voelen waar de ander voor staat.

Zes tips voor netwerken

  1. Ben bewust en overtuigd van wat je komt brengen en voor wie dit waarde heeft.
  2. Luister vooral en leef je in in de behoefte van de ander.
  3. Benoem je eigen vraagstuk en wat de ander daarin kan betekenen.
  4. Investeer in langetermijnrelaties, loyaliteit maakt kwaliteit.
  5. Zorg voor een nieuwe 1-op-1 vervolgafspraak bij een klik.
  6. Koppel vraagstukken van je netwerk aan elkaar, ben ook een verbinder.

Eén trick: Namen kennen is herkennen. Onthoud namen door er een associatie aan te verbinden.

Ik wens je alle plezier en succes in het aangaan en investeren in relaties, waardoor we er meer voor elkaar kunnen zijn.

Annemiek Wienk
Programmmanager DNA, De Nieuwe Arbeid

Over DNA

De Nieuwe Arbeid (DNA) staat voor het versterken van intersectorale werkrelaties in de regio Gelderland en Noord-Brabant. Wij geloven dat investeren in werkrelaties van wezenlijk belang is voor de inzetbaarheid van medewerkers en organisaties om van waarde te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Samen brengen wij verbindingen tot stand, delen wij kennis en ervaringen en geven wij talentontwikkeling de aandacht. Hierdoor ontstaan (betere) oplossingen voor HR- en arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken.