Privacy Statement

Bij Wijzer in je werk vinden we het belangrijk dat het voor jou duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens om gaan. In ons privacy statement zetten we dit voor je op een rijtje.

Beveiliging van je persoonsgegevens

We bieden jou en alle andere bezoekers praktische hulp en informatie over het vinden van werk en professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij gebruik van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
Dit betekent dat wij:

  • jou eerst vragen om toestemming of wij jouw persoonsgegevens mogen gebruiken.
  • aan jou laten weten waar we je persoonsgegevens voor gebruiken. Voor onze online dienstverlening (bijvoorbeeld de website) doen wij dat via dit privacy statement.
  • alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor de doelen van Wijzer in je werk als platform voor jouw loopbaan.
  • geschikte beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen.
  • jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te verbeteren, over te dragen of te verwijderen.

Waarom wij je persoonsgegevens gebruiken en bewaren

Als je de website van Wijzer in je werk bekijkt, een vraag stelt of bijvoorbeeld een test doet, dan laat je gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn of andere belangrijke gegevens die we veilig moeten en willen opslaan. Wij houden een overzicht bij van het verkeer op onze website en onze websitebezoekers. Hierin kunnen ook persoonsgegevens staan. Wij kijken alleen naar deze persoonsgegevens als dit past bij onze doelen. Zoals het verbeteren van het aanbod via Wijzer in je werk. We sturen jouw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties of personen. We doen dit alleen als dat echt moet of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden is van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten geven.

In detail: wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze plicht richting de overheid te voldoen.

Dienstverlening en relatiebeleid
In ons systeem houden we anoniem bij welke internetbezoekers gebruiker of bezoeker zijn van Wijzer in je werk.nl. Van internetbezoekers houden we verschillende anonieme gegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we bijvoorbeeld interessegebieden bij om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien. Daarnaast kan je ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij mogelijk ook persoonsgegevens.

Wil je dit niet?
Kies er dan voor om enkel ‘functionele’ cookies te plaatsen op onze website. Dit kan door middel van de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek. Mocht je je op een later moment bedenken dan kun je jouw cookies verwijderen. Dat kan het gemakkelijkst via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

Marketing

Wijzer in je werk beweegt met de tijd mee, en maakt daarom gebruik van digitale advertentiemogelijkheden. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij bijvoorbeeld surfgedrag en interessegebieden.
Voor Wijzer in je werk campagnes (en Wijzer in je werk gerelateerde campagnes) verwerken we ook (persoons)gegevens. Bijvoorbeeld (geanonimiseerd) IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
Ook maken wij voor Wijzer in je werk (en Wijzer in je werk gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij bijvoorbeeld via Facebook en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Wil je dit niet?
Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via de cookiemelding op onze website. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:
Facebook
LinkedIn

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Wijzer in je werk advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertenties op richten.

Verbetering dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook gegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden.

Wil je dit niet?
Via onze cookiemelding bij je eerste bezoek aan de website kan je aangeven geen cookies te willen installeren. Mocht je je op een later moment bedenken dan kan je jouw cookies verwijderen. Dat kan het gemakkelijkst via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

Bijzondere gegevens

Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s).
Geslacht verwerken we bijvoorbeeld om je aan te kunnen spreken met “mevrouw” of “meneer”.
Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wil je dit niet?
Dan raden wij je aan om geen gebruik te maken van de velden op Wijzer in je werk.nl waarbij je jouw geslacht of foto kunt invullen.

Welke persoonsgegevens wij gebruiken en bewaren
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken en bewaren:
NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Profielfoto
Werkgevergegevens en werkverleden
Opleidingen en testresultaten

Neem dan contact met ons op