Bij Wijzer in je werk vinden we het belangrijk dat het voor jou duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens om gaan. In ons privacy statement zetten we dit voor je op een rijtje.

Beveiliging van je persoonsgegevens

We bieden jou en alle andere bezoekers praktische hulp en informatie over het vinden van werk en professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij gebruik van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

 

 

Dit betekent dat wij:

 • jou eerst vragen om toestemming of wij jouw persoonsgegevens mogen gebruiken. 
  aan jou laten weten waar we je persoonsgegevens voor gebruiken. Voor onze online dienstverlening (bijvoorbeeld de website) doen wij dat via dit privacy statement. 
 • alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor de doelen van Wijzer in je werk als platform voor jouw loopbaan. 
 • geschikte beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen. 
 • jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te verbeteren, over te dragen of te verwijderen. 

Waarom wij je persoonsgegevens gebruiken en bewaren

Als je de website van Wijzer in je werk bekijkt, een vraag stelt of bijvoorbeeld een test doet, dan laat je gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn of andere belangrijke gegevens die we veilig moeten en willen opslaan. Wij houden een overzicht bij van het verkeer op onze website en onze websitebezoekers. Hierin kunnen ook persoonsgegevens staan. Wij kijken alleen naar deze persoonsgegevens als dit past bij onze doelen. Zoals het verbeteren van het aanbod via Wijzer in je werk. We sturen jouw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties of personen. We doen dit alleen als dat echt moet of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden is van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten geven. 

In detail: wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Een deel van onze verwerkingen zijn wettelijke taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

Ook kan het zijn dat je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te gebruiken.

Wat zijn mijn privacyrechten?

U hebt een aantal privacyrechten:

 • Inzageverzoek: U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke.
   • Recht op verwijdering: U hebt het recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
   • Recht op beperking van gebruik: U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
   • Recht van bezwaar: U hebt het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw  persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
   • Recht om persoonsgegevens over te dragen: U hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken als wij een openbare taak uitvoeren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

   Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

   De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van je persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met je persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo en de Wet BRP. De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.

    

   Maakt de website van Wijzer in je Werk gebruik van cookies?

   Ja, wij maken gebruik van cookies. Onze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Lees voor meer informatie onze cookieverklaring

   Wil je dit niet?

   Je kunt jezelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

    

   Contactgegevens wijzer in je werk 

   Mailadres: info@wijzerinjewerk.nl

   Telefoonnummer: 085 130 6470